Planning

Onherroepelijk bestemmingsplan

Q4 2024

Verleende omgevingsvergunning

Q4 2024

Start verkoop

Q2 2025

Start sloop en sanering

Q3 2025

Start bouw

Q3 2025

Oplevering

Q3 2027